torsdag 20 oktober 2011

Gaddafi is dead

Gadaffi är död. Riktigt döööd