fredag 11 januari 2013

Allvarsord om terrorism mot Danmark

2013-01-10
 


Danska SÄPO, PET, offentliggör sin nya analys av hotbilden mot Danmark.
Där konstaterar man att
terrorhotet mot Danmark fortfarande är allvarligt.
 
Antalet konkreta terrorförsök har ökat.
Terrorn utgår primärt från "grupper, nätverk och personer, som bekänner sig till en militant islamistisk ideologi." 
 
"Danmarks status som prioriterat terrormål är cementerat i den militanta islamistiska tankevärlden...och landet anses inte tillräckligt bestraffat ännu".
 
Störst är hotet mot alla som anses ha någon anknytning till Muhammedteckningarna, men även mål som har ett viktigt symbolvärde för Danmark.
Erfarenheter från andra länder visar att
angrepp mot kollektivtrafik
och andra ställen där många människor vistas har
stor psykologisk effekt.
 
 
PET gör bedömningen att ett terrorangrepp kommer att genomföras med
 "lättillgängliga vapen, som knivar, handeldvapen,
brandbomber eller hemmagjorda bomber.
 
Ett terrorangrepp kan ske utan att underrättelsetjänsten får några indikationer på förhand. Även danskar och danska intressen i utlandet är hotade av terrorattacker eller kidnappningar.