lördag 8 maj 2010

Pedofildiskussion

Muhammed var pedofil

Ser man på, finns visst fler som vågar skriva att Muhammed faktiskt var pedofil. Medicallink dristade sig att plita några rader i förbifarten, men det finns ju gott om muslimska källor, mer följer...

Det hela hände strax efter att hans första hustru, Khadija dog.
Hon var betydligt äldre än honom, ville han kompensera sig?

Aisha, en sexåring
Det handlar förstås om Aisha. Han drömde om henne när hon var i fyraårsåldern, och gifte sig med henne år 626, när hon var sex år.

Han hade sex med henne när hon var nio år gammal, han var 52.

Sex med barn, inte lika OK nu för tiden
Muslimer i väst brukar värja sig mot allt detta och försöka hävda att hon var betydligt äldre när de hade sex.
Men det mesta talar för att han faktiskt hade fullbordat samlag med en prepubertal nioårig flicka.

En man som har sex med en nioårig flicka är pedofil.

I dessa sammanhang brukar muslimer påstå att flickor blev könsmogna tidigare då. Ett osannolikt och ogrundat påstående.

Dessutom är en nioårig flicka inte vuxen även om hon mot förmodan skulle ha fått mens.
Har du sett några klassfoton med nioåringar på senaste tiden, vill du ha sex med dem?

I så fall är du pedofil.


Fram med bevisen
När muslimer möter obehagliga påståenden hörs ofta favoritfrasen "Bevisa det". Deras beviskrav kan vara extrema. (I sådana fall kan det handla om Taqiah, al-Taqiyya, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman)

Vi kan studera nedanstående muslimska källor.

1. Hadith Sahih Bukhari, betraktas i den muslimska världen som den näst viktigaste religiösa skriften efter Koranen. Att de förlovade sig när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var nio skrivs entydigt i vol. 7 #65 och vol. 7 #88. Där berättas också att hon var med honom i nio år till, fram till hans död.

I vol. 5 #234 citeras Aisha när hon berättar hur hon var sex år gammal vid förlovningen, hur de flyttade till Medina och hur hon därefter bodde i tre år i ett annat hushåll. Hon drabbades av någon sjukdom och tappade håret.

Hon beskriver hur förvirrad och andlös hon var när hon var nio år och hennes mamma förde henne till Muhammed och de ingick äktenskapet.

I vol. 8, 73, #151: "Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina flickvänner brukade leka tillsammans med mig. När Allah´s apostel kom in brukade de gömma sig, men Profeten brukade ropa på att komma och leka med mig." (Fateh-al-Bari sid 143, Vol.13, min översättning från engelska).

OBS! Att leka med dockor och liknande avbildningar var förbjudet, men det var tillåtet för Aisha då, eftersom hon var en lite flicka som inte uppnått puberteten.
2. Hadith Sahih Muslim, vol. 2 #3309, här beskriver Aisha hur de gifte sig när hon var sex år, och fördes till hans hus när hon var nio.

3. Hadith Abu Dawud är den tredje mest respekterade inom islam, efter Koranen och Hadith Bukhari. I vol. 2 #2116 citeras Aisha när hon säger att Allahs apostel gifte sig med henne när hon var sju år gammal, (Sulaimann hävdar "eller sex år").

Hon säger där "Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal".

4. Tabari skrev 39 volymer om islamisk historia. Han räknas som den störste muslimska historikern.

Enligt vol. 7, sid 7: ".. mitt äktenskap (med Muhammed) fullbordades när jag var nio ...".

Enligt vol. 9, sid 131. berättar hon hur "Männen och kvinnorna reste sig upp och gick. Guds budbärare fullbordade sitt äktenskap med mig i mitt hus när jag var nio år gammal. Vare sig en kamel eller ett får slaktades för min räkning". Det berättas också hur Muhammed gifte sig med henne tre år innan emigrationen till Medina, när hon var sju år gammal, och fullbordade äktenskapet när hon var nio, när de emigrerat till Medina, och att hon var 18 när han dog.

5. "Encyclopedia of Islam", under "Aisha", publicerat av E.J. Brill, som räknas som det bästa uppslagsverket om islam på engelska. Det är en muslimsk produktion. (Min översättning): "En tid efter Khadijas död, föreslog Khawla Muhammed att han antingen skulle gifta sig med Aisha, den 6 år gamla dottern till hans andreman, eller Sawda Zama, en 30-årig änka, som hade rest som muslim till Abessinien och vars man dött där. Muhammad sade till henne att ordna så att han kunde gifta sig med båda. Det hade redan överenskommits att Aisha skulle gifta sig med Djubayr Mutim, vars far, fast han fortfarande var hedning, var vänligt inställd till muslimerna. Enligt ömsesidigt överenskommande ändrades detta avtal, och Muhammed trolovades med Aisha. Äktenskapet fullbordades inte förrän några månader efter Hidrja, (i april 623, 624). Aisha flyttade för att bo i ett rum i Muhammeds hus, senare Medinas moské. Hon kan inte ha varit mer än tio år gammal vid tidpunkten och tog med sig sina leksaker till sitt nya hem."

6. "Women in islam", av Said Abjullah Seif-Al-Hatimy, publicerad Islamic Publications i Lahore, Pakistan. "Hon var den yngsta av hans fruar. Det sägs att hon var nio år gammal när han gifte sig med henne." (Min översättning).

Entydiga uppgifter, från då till nu
Man kan alltså se att alltifrån de äldsta dokumenten till nutida muslimska historiker hävdar att hon var nio år när han hade sex med henne. Detta upprepas i text efter text, hon citeras upprepade gånger och samma ålder återkommer ständigt. Ingenstans nämns någon annan ålder.

Penetration
För att undvika missförstånd om uttryck som "fullborda äktenskapet", i Hadith Bukhari används ordet "dakhala" som betyder att "gå in", "penetrera", "ligga med en kvinna", "fullborda ett äktenskap". Tydligare än så går det inte att vara utan att det närmar sig det pornografiska.

Dåtida traditioner
Enligt vad vissa säger hade Aisha fått sin första mens när hon var nio år gammal, och enligt islamisk tradition är en kvinna då vuxen. Detta är givetvis helt enkelt fel.

En nioårig flicka är fortfarande ett barn, även om det handlar om en annan kulturell tradition.
Att något är accepterat enligt en lokal sedvänja gör det inte moraliskt rätt. I så fall kan vi ju acceptera nazisterna rasfantasier och judeutrotning som ett uttryck för deras nazistiska kultur.

Kannibalism var säkert helt rätt i vissa kulturer också, men borde vi idag tro på att en kannibal skulle vara en guds budbärare? Vill vi i så fall ha något med en sådan gud att göra?

Barbariska sedvänjor var aldrig moraliska
Muhammed följde sin lokala barbariska tradition och begick ett sexuellt övergrepp på en prepubertal flicka.

Bara det faktum att hon lekte med dockor visar att hon var allt annat än vuxen, sådant var också förbjudet för vuxna kvinnor.
Om vi nu säger att en flicka är fjorton år och fortfarande leker med dockor, skulle du säga att hon var mogen för ett sexuellt förhållande med en man i femtioårsåldern?
Och om hon var nio år?

Övergrepp är övergrepp - alltid
Det han gjorde var enligt nutida normer var omoraliskt, ett övergrepp på en människa som inte hade någon möjlighet att själv hade själv fatta rationella beslut om vem hon skall ha sex med.

Om det var Gud som vägledde honom, borde inte då inte hans handlande även kunna uppfattas som moraliskt även idag? Om nu denna hypotetiska Gud godtog detta, hur kan du vara så säker på att det inte istället är rörde sig om en ondskefull demon?

Är du i själva verket djävulsdyrkare?

Muhammed som moraliskt föredöme, också idag
Enligt Koranen 33:21: "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud".

Tydligt nog - muslimer skall se Muhammed som ett föredöme.

Enligt Koranen är det alltså inte fel för muslimer att ha sex med nioåriga flickor.

Så Khomeini hade rätt när han sade att det var OK att ha sex med små barn?

Tacka Muhammed för det, guds så kallade profet.

Frågestund.., för den moraliskt intresserade..

Några enkla frågor följer:

- Är det rätt att ha sex med en nioårig flicka?

- Har det någonsin varit rätt att ha sex med nioåriga flickor?

- Hur kan någon idag i väst välja att följa en man som hade sex med en nioårig flicka?

- Vilka muslimer i väst tycker att man får ha sex med en nioårig flicka?

- Kan den som haft sex med en nioårig flicka vara Guds talesman

- Vill du följa en gud som uppmuntrar, eller ens godtar att hans budbärare har sex med en nioårig flicka?

- De som tycker att det är OK med den sortens sex, förtjänar de respekt?

- Borde den som tycker det är OK att ha sex med en nioårig flicka skämmas?

- Bör man lita på moraliska utlåtanden från den som haft sex med en nioårig flicka?

- Om det var rätt då att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det vara fel nu?

- Om det är fel nu att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det ha varit rätt då?


At 25 februari, 2005 21:16, Redha said…
Må Gud vägleda dig..

At 26 februari, 2005 02:51, Runnymede1215 said…
Striver, de indirekta, så kallade "bevisen" du anför är verkligen just "indirekta".

De är skrivna långt efter det som hände. Ibn Hisham rescenserade Ibn Hishaqs verk, som är försvunna. Påstår du att det är pålitligare än hennes egna återgivna ord? Skrattretande i så fall.

Tabari-"bevisen": Hur rörigt som helst, Abu Bakr "planerade" att emigrera till Etiopien, lite löst skrivet om några äktenskapsplaner och och annat. Skulle det vara starkare än de entydiga yttranden om Aishas ålder jag redan nämnt. Tabari verkar inte yttra sig direkt om Aishas ålder och hade väl inte räknat efter ordentligt, hans påståenden om Bakr´s familjeförhållanden väger lätt.

Ibn Hajars påståenden om ålderskillnaden mellan Fatima och Aisha bekräftas ingen annan stans vad jag vet. Tycker du att det är starkare än de bevis jag anfört, skojar du?

Det sista "beviset" är byggt på så många lösa antaganden att det inte ens borde behöva bemötas. Vadå hennes "likely age at the time of accepting Islam"?

At 27 februari, 2005 00:46, Runnymede1215 said…
Dessutom, de källor du hänvisar till försöker härleda att Aisha inte var yngre än 14 år. Observera att ingen av dem nämner hennes ålder direkt. Gör tankeexperimentet att vi låter 9 år och 14 år byta plats i våra respektive källor.
Vi låtsas att de källor du hänvisade till indirekt pekade på att hon var nio år, och de jag hänvisar till entydigt säger att hon var 14 år. Vilka skulle du då säga var mest trovärdiga?

Du famlar efter halmstrån.

At 27 februari, 2005 01:37, Runnymede1215 said…
Redha, "Må Gud vägleda dig.." säger du.

Tydligen vågar du inte själv argumentera för din sak, utan släpper fegt alltsammans och överlåter det åt din inbillade Gud.
Ta och läs lite om kognitiv dissonans , och om hur muslimer reagerar på det.
Du kanske känner igen dig.
At 09 april, 2005 22:44, Anonym said…
Så enligt dig är det alltså mer okej att sätta på en fjortonåring? Det är fortfarande för ungt.
At 10 april, 2005 19:13, Runnymede1215 said…
Att ha sex med en nioåring är självklart värre än att ha sex med en fjortonåring.

At 20 april, 2005 13:47, Anonym said…
Vad är det för ******* som inte håller med om den här???? Så jäkla bra skrivet... DU ÄR MIN IDIOL!!!

At 20 april, 2005 16:19, Zinnerz said…
i don't think any of you are normal...you refer to the prophets of Islam...pedofil and all that. Do you really think that non muslims married girls above the age of 20?? Get real. Girls at an age of 15 were considered ready for marrige in sweden 40 years ago...read some history fellazzz

At 20 april, 2005 16:27, Zinnerz said…
dessutom, maybe we should write about all those funny men who like humping children...you know the majority of incest related cases talk about white male...swedish (in sweden that is)..let's talk about that. Swedish men are pig...it's true, i read it in the newspaper...
and oh...i read that Jesus turned water to wine...måste vara alkoholist??? DET STÅR I BIBELN JU...ni är alkoholister allihopa. Really ni är ju sten dumma...sheeesh

At 21 april, 2005 00:26, Runnymede1215 said…
Well, zinnerz..
There's a big big big difference between a girl of 15 and a nine year old child.
And even if we hypothetically assume that some christians used to rape infants it does not in any way make Muhammads disgusting way of behaving any less disgusting.
In the same way, we swedish men may very well be pigs, but most of us don't claim to be God's messengers. And us being pigs doesn't make Muhammad less of a pedophile.
A man that had sex with a nine year old girl can not be God's chosen messenger, and if so, I would not follow such a God or respect anyone who does so knowing the truth about his behaviour.

At 21 april, 2005 21:48, Anonym said…
muslimernas antal blir mer och mer du är svartsuk för det muhammed behöver inte leva för att besvara dina frågår men gud finns fortfarande och du jävlas me gud han ska nog besvara dina frogår så snart som möjligt det finns elva åriga tjejjer här som går och har sex med flera men många av dem har barn och plus att dina bevis inte är starka hemta bevis från kuranen och hatis må gud göra dej som han tänk du kommer ändra dej

At 22 april, 2005 21:29, Runnymede1215 said…
"muslimernas antal blir mer och mer du är svartsuk för det"
Muslimer har högre nativititet vilket förstås är ett allvarligt problem för framtiden. Den högre nativiteten är förstås inte så konstig med tanke på att kvinnor enligt islam förbjuds göra mycket annat än att vara undergivna sina män, vara deras sexleksaker, laga mat och föda deras barn.
Det tenderar nog att bli en del barnvagnar på det sättet.
"gud finns fortfarande"

Jaså, jag ser inget som tyder på att han ens någonsin funnits? Men tro för all del på vilka galenskaper du vill så länge du lämnar andra ifred.

"han ska nog besvara dina frogår så snart som möjligt"

En hotelse eller en förhoppning?

Du har väl i och för sig rätt och i vissa fall till och med skyldighet att hota mig enligt din religion, vilket förstås är ännu en indikation på att din religion är vedervärdig.

"det finns elva åriga tjejjer här som går och har sex med flera "

Kanske det, och vad har det i så fall med saken att göra?
Inte för att jag känner till några sådana fall där elvaåriga flickor har sex med vuxna, frivilligt, utan att bli drogade eller lurade till det.
Men det ändrar inte det faktum att det under alla omständigheter är ett övergrepp att ha sex med en nioårig flicka. Hon är för ung för att kunna fatta rationella beslut om sådant.

Men enligt din religion så är förstås sådant helt OK. Då är det alltså något allvarligt fel med din religion.

Du väljer att följa en order från en man som hade sex med barn, bara i raden av alla de vedervärdiga övergrepp som han begick.
Det plågar dig inte alls? Märkligt i så fall.

"många av dem har barn"

Ojdå, det var mer än jag kände till. Det låter osannolikt och är förstås helt ovidkommande för sakfrågan om Muhammed var en pedofil, vilket han uppenbarligen var.

"dina bevis inte är starka hemta bevis från kuranen och hatis"

Det är inte mina bevis, de kommer från muslimska källor. I Koranen står förstås inget specifikt om Muhammeds sexuella perversioner, men de beskrivs tydligt nog i starka Hadither.

För övrigt verkar du dels hävda att det är OK att ha sex med nioåriga flickor eftersom det förekommer att västerlänningar är perversa, det är förstås ett befängt sätt att resonera.
Den enes brott legitimerar inte egna förbrytelser och tvärtom.

När du sedan godkänt sex med nioåriga flickor verkar du hävda att Muhammed aldrig hade det. Du verkar ytterst förvirrad. Men vad kan man begära när du tror att du är tvungen att följa en så motbjudande religion, det kan inte vara lätt att kombinera med en rationell tankeförmåga.

At 03 maj, 2005 23:03, RexM said…
Vad spelar det för roll. Muhammed var naturligtvis styrd av dom sedvänjor som gällde där och då. Om det var accepterat av omgivningen att bete sig på det sättet, så betyder det ju att man inte måste vara sjuk i huvudet för att göra något sådant. Man kan inte döma historien med dagens värderingar. Han betyder väldigt mycket för väldigt många människor. Då känns det mer rätt att kritisera kristendomen som alltid förespråkat en icke-vålds-filosofi, vänd andra kinden till osv, och ändå hände korstågen och en massa annat hemskt i jesu namn. Där kan man inte hänvisa till seder som förmildrande omständigheter.
För övrigt tycker jag religion över huvudtaget är ett sabla skit. Tro på er själva istället. :)

At 04 maj, 2005 21:18, Runnymede1215 said…
Rexm, du frågar mig vad det spelar för roll att Muhammed hade sex med en nioårig flicka som inte kommit i puberteten.
Jag instämmer inte för ett ögonblick med din fashionabla kulturrelativistiska hållning om att alla handlingar måste bedömas utifrån den kultur som styr dem

Du hävdar att Muhammed måste bedömas enligt sin tids normer och inte kan kritiseras utifrån vår moderna uppfattning om att det är fel att ha sex med barn.

I så fall så kan vi heller inte kritisera nazisternas utrotning av judarna, de kan ju mycket väl sägas leva efter sin kultur, den ockulta religion som nazismen faktiskt var.

Vi kan inte heller kritisera, ta avstånd från eller fördöma något fenomen i någon annan tid eller del av världen än vår egen. De enda möjligheter att kritisera någon är att anklaga någon för ”hyckleri” det vill säga att bryta mot sina egna uttalade normer.

Är det den värld du vill leva i? Det innebär också att vi idag inte kan kritisera varandra, eftersom vi alla kan sägas leva i vårt eget ”moraliska universum”.

Din kulturrelativistiska hållning, som brukar uppfattas som ”tolerans” och lovordas för detta, är ett uttryck för slapphet, och är snarare okunskap och likgiltighet.

Dessutom så är det fullkomligt felaktigt att betrakta Muhammeds handlande som ett uttryck för ”förlegade” eller icke aktuella normer. En rättrogen muslim gör sitt yttersta för att emulera, efterlikna Muhammed.

Inget Muhammed gjorde är att betrakta som felaktigt, och hans normer ses självklart som överlägsna alla normer vi har idag. Enligt Islam är det inte tillåtet att förbjuda det som Gud tillåtit, liksom det inte är tillåtet att legalisera det Gud förbjudit.

Det vore att sätta sig vid Guds sida och ändra i hans bestämmelser, således ett brott mot monoteismen, det värsta brottet enligt Islam.

Således är det faktiskt nödvändigt i ett strikt islamiskt styrt samhälle att legalisera pedofili idag. Muslimska män är enligt Islam tillåtna att gifta sig och ha sex med barn. Liksom det enligt samma logik är tillåtet med slaveri, även idag.

Du hävdar också att Muhammed inte bör kritiseras för att han ”betyder väldigt mycket” för många människor. Och? Det gjorde Hitler också. Desto större anledning att kritisera honom, om han var betydelselös och utan inverkan på dagens värld finns självklart ingen anledning att ens diskutera hans liv och gärning.
Det Muhammed gjorde har lett till att mängder av flickor drabbas idag, nu. I till exempel Iran är praktiseras pedofili i stor skala, Khomeini skrev till exempel i sin egen bok:

” A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives.
(Ayatollah Khomeini / 1902-1989 / Tahrirolvasyleh / 1990).

Hade Khomeini skrivit detta om inte Muhammed hade haft sex med Aisha när hon var nio år gammal? Jag tror inte det, därmed ”spelar det roll” vad Muhammed gjorde.

Du hänvisar också till kristendomen och anser att vi istället bör kritisera den. Javisst, kritisera gärna kristendomen. En viktig skillnad är dock att de brott som begåtts i kristendomens namn har skett i tydlig konflikt med Nya Testamentet, som enligt de kristna själva är Guds senaste order. I det fallet bör vi alltså snarare kritisera de kristna, och inte främst kristendomen.

De brott som begåtts och begås i Islams namn strider kanske mot de tidiga verserna från Mekka, men de är helt i enlighet med de senare verserna från Medina.

När en chef ger instruktioner, så är det givetvis de senare instruktionerna som skall åtlydas om de står i konflikt med tidigare instruktioner.

De tidigare instruktionerna uttalades när Muhammed och hans fåtaliga anhängare var i numerärt underläge i Mekka. Så fort han byggt upp sin styrka övergick han till våld, mord, övergrepp, våldtäkter, plundring och aggressiv krigföring. Liksom som sagt, till pedofili. Läs gärna mer om dessa enkla sammanhang här.

Dessutom, även om vi för diskussionens skull kom överens om att kristendomen var en betydligt värre religion än Islam, vilket den inte är, så skulle det inte göra Islam till en fredlig och ofarlig religion.
Du förfaller här till en av de vanligaste och enklaste formerna av argumentationsmässiga bedrägligheter, anklagelsen om ”hyckleri” eller ”att man skall inte kasta sten i glashus”. På latin kallas det Tu Quoque.

Andras brott legitimerar inte egna förbrytelser, och två fel gör inte ett rätt.

När det gäller religion så är jag givetvis emot det som fenomen, så länge en religion inte ställer till alltför mycket skada eller alltför stora risker människor för min del tro vad de nu finner lämpligt. Men de bör inte få mer respekt än de gjort sig förtjänta av.

At 10 maj, 2005 18:51, RexM said…
Till viss del sant det du säger. Men jag står fortfarande fast vid att vi inte kan döma en så pass avlägsen kultur med dagens värderingar. Observera också att jag använder ordet döma, och inte kritisera. Naturligtvis får vi tycka att det är förkastligt, och vi se till att det inte händer igen.

Dock så är det anakronistiskt för dagens muslimer att efterlikna Muhammed, och jag kan bara hoppas att de också inser det. Men det är väl kanske att hoppas på för mycket. Som jag skrev tidigare så är jag ateist, och har föga förståelse för hur man kan låta något annat än verkligheten (den empiriskt bevisbara, och nutida) diktera de moraliska och etiska värderingar samhället har. Traditioner och villfarelser från en helt annan tid och verklighet bör verkligen inte få göra det.
Nio-åriga flickor far illa av sexuell kontakt med vuxna män. Punk slut!

Sen anser jag faktiskt att ju mer en person betyder för människor, desto mer bör han ifrågasättas. Dock så ansåg jag att det var som en bra avslutning på min raljerandet om att jag tycker den här frågan blivit alldeles för uppblåst. Jag kanske hade fel om det.
Sen får jag väl anse att du har rätt om kristendomen också. Det är inte teologin bakom kristendomen som är förkastlig, det är ju människorna.
Kul att jag fick ett så pass väl genomarbetat svar. Mitt slappa inlägg förtjänade det verkligen inte.

At 12 maj, 2005 10:16, Runnymede1215 said…
Hej RexM, det var ett konstruktivt svar, ett varmt tack för det..
Fick mig att vilja gå vidare med lite försök till noggrannare distinktioner.

För övrigt så skulle jag nog säga att även svar som kan kallas ”slappa” ofta bör bemötas allvarligt, du gav trots allt uttryck för sådant som ingår i den allmänna mittfåran, då är det inte struntsaker trots allt.

Du skrev:
"Till viss del sant det du säger. Men jag står fortfarande fast vid att vi inte kan döma en så pass avlägsen kultur med dagens värderingar. "

Jag kan nog hålla med om att ordet ”döma” kan uppfattas som alltför starkt, eftersom det i juridiska sammanhang är förknippat med konsekvenser i form av straff, och är ett uttryck för samhällets maktutövning. Samtidigt så tycker jag nog att ordet ”kritisera” är alldeles för milt, eftersom det fortfarande lämnar frågan om något är bra eller dåligt helt öppen.

Vi har i och för sig ingen direkt anledning att döma kulturer som faktiskt är avlägsna. Avlägsna kulturer dömer man inte, man studerar dem för att lära sig mer. Det är bara motiverat att ”döma” det som direkt påverkar en själv, ens omgivning och framför allt samhället. Och Islam är faktiskt inte en avlägsen kultur, utan en levande och närvarande i vårt samhälle och globalt. Islam har verkningar i världen idag.

Beroende på hur man skall uppfatta ordet ”döma” så kan det därför vara motiverat att använda ordet, i alla fall på ett personligt plan. Det borde vara fullt rimligt att man faktiskt gör en ”bedömning”, efter bästa förmåga.

Det är förstås rimligt att man börjar med att endast ”kritisera”, eller åtminstone "kritiskt granska", men förr eller senare bör en kritik också leda fram till någon form av slutsats, för att vara meningsfull.

Då finns det så vitt jag kan se fullt tillräckliga belägg för att dra just slutsatsen, göra bedömningen, och på ett personligt plan ”döma” enligt följande:

- Islam är en mycket dålig religion

- Muhammed var en djupt oetisk person

- Koranen inte är att betrakta som Guds ord, om vi inte med ”Gud” skall avse något som lika gärna kunde vara vad man brukar kalla ”Djävulen”.

Du skrev också:
"Dock så är det anakronistiskt för dagens muslimer att efterlikna Muhammed, och jag kan bara hoppas att de också inser det. Men det är väl kanske att hoppas på för mycket."

För dagens muslimer, om de verkligen följer sin Koran och Muhammeds exempel som de förväntas, så är det inte anakronistiskt. Tyvärr.

PS. Vissa av mina länkar i kommentaren ovan funkade inte, går inte att redigera i Blogger, så jag bifogar dem nedan istället:

”Inget Muhammed gjorde är att betrakta som felaktigt, och hans normer ses självklart som överlägsna alla normer vi har idag. Enligt Islam är det inte tillåtet att förbjuda det som Gud tillåtit , liksom det inte är tillåtet att legalisera det Gud förbjudit.”

”Det Muhammed gjorde har lett till att mängder av flickor drabbas idag, nu. I till exempel Iran är praktiseras pedofili i stor skala, Khomeini skrev till exempel i sin egen bok:

”De tidigare instruktionerna uttalades när Muhammed och hans fåtaliga anhängare var i numerärt underläge i Mekka. Så fort han byggt upp sin styrka övergick han till våld, mord, övergrepp, våldtäkter, plundring och aggressiv krigföring. Liksom som sagt, till pedofili. Läs gärna mer om dessa enkla sammanhang här

”Du förfaller här till en av de vanligaste och enklaste formerna av argumentationsmässiga bedrägligheter, anklagelsen om ”hyckleri” eller ”att man skall inte kasta sten i glashus”. På latin kallas det Tu Quoque.)

At 09 juli, 2005 08:59, Anonym said…
Hei, flott side dere har. Her har dere foresten et bilde av en "god" og "lærd" muslim som praktiserer sin pedodfili:http://www.faithfreedom.org/Gallery/33.htm

At 09 juli, 2005 09:03, Anonym said…
Linken ble feil, her kommer den riktige:http://www.faithfreedom.
org/Gallery/33.htm

At 09 december, 2005 10:36, Anonym said…
Låt oss inte diskutera om något som inte är bevisat. På ett ställe står det att Aisha var 17 år gammal när hon gifte sig, på ett annat 14, och nu kommer du med 9 år. Du måste vara sjuk.

Jag tycker synd om dig, hur som helst.

Vänd dig till Allah swt och sök Hans förlåtelse.

At 10 december, 2005 02:50, Runnymede1215 said…
"På ett ställe står det att Aisha var 17 år gammal när hon gifte sig, på ett annat 14, och nu kommer du med 9 år."

Genomgånget redan tidigare, se tredje kommentaren.

Det är klarlagt att Muhammed hade sex med en nioårig flicka, och alltså var pedofil.

"Du måste vara sjuk. "

Du byter ämne, mitt hälsotillstånd har inte med saken att göra.

At 30 januari, 2006 13:55, Anonym said…
Jag tycker att muslimer ö.h.t. är helt sjuka i huvudet. Men dom är väll pedofiler hela bunten, det är därför dom skyddar pedo muhammed.
Döda kvinnor bara för att dom säger vad dom vill är juh tydligen helt ok också enligt dom. Någon borde verkligen banka vett i skallen på dom.
At 22 februari, 2006 21:15, Furienna said…
- Är det rätt att ha sex med en nioårig flicka?
Svar: Absolut inte.
- Har det någonsin varit rätt att ha sex med nioåriga flickor?
Svar: Nej, men det kan ha accepterats i bland på vissa ställen, tyvärr.
- Hur kan någon idag i väst välja att följa en man som hade sex med en nioårig flicka?
Svar: De förstår inte bättre.

- Vilka muslimer i väst tycker att man får ha sex med en nioårig flicka?
Svar: De får inte i alla fall inte tycka, att det är fel att Muhammed gjorde det.

- Kan den som haft sex med en nioårig flicka vara Guds talesman?
Svar: Inte för mig. Men så är jag i alla fall inte muslim, utan gudsfruktig.

- Vill du följa en gud som uppmuntrar, eller ens godtar att hans budbärare har sex med en nioårig flicka?
Svar: Nej. Se mitt förra svar.

- De som tycker att det är OK med den sortens sex, förtjänar de respekt?
Svar: Egentligen inte.

- Borde den som tycker det är OK att ha sex med en nioårig flicka skämmas?
Svar: Utan tvekan, ja!

- Bör man lita på moraliska utlåtanden från den som haft sex med en nioårig flicka?
Svar: Man för dömma själv om det han säger ät rätt eller fel.

- Om det var rätt då att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det vara fel nu?
Svar: Det har aldrig varit rätt.

- Om det är fel nu att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det ha varit rätt då?
Svar: Den arabiska kulturen var vidrig på den här tiden, och tyvärr tog islam upp mycket skit från den islamiska tiden. Den här kulturen accepterade pedofileri, men det har aldrig varit rätt.

At 28 maj, 2006 19:30, Anonym said…
Salam aleikum wa rahmatullah wa barakatoho

Hej!
För det första vill jag säga att du har lagt ner mycket arbete på något som du verkligen hatar, det vill säga Profeten Muhammed (saws) och Islam. Du måste verkligen känna ett starkt hat mot muslimer och deras tro, det är i alla fall det intrycket jag får av dina kommentarer, som t.ex:
"- Islam är en mycket dålig religion

- Muhammed var en djupt oetisk person

- Koranen inte är att betrakta som Guds ord, om vi inte med ”Gud” skall avse något som lika gärna kunde vara vad man brukar kalla ”Djävulen”."
Stackars dig, jag tycker uppriktigt synd om dig, du måste ha ett svart hjärta som känner så mycket hat.
För det andra skulle jag vilja ifrågasätta dina metoder att "skaffa fram" "fakta". Jag ser att du har skrivit "min egen översättning" på flera ställen. Kan du arabiska helt och fullt? Har du den auktoritet som krävs för att översätta arabiska till svenska? Det betvivlar jag starkt, arabiska kan ALDRIG översättas till något annat språk och ändå ha samma mening. Därför kallas den svenska översättningen av Koranen för "Koranens Budskap" och inte enbart Koranen.

För det tredje så måste jag ifrågasätta Aishas ålder. Jag är inte så påläst om just det ämnet, men jag vet att du har förvrängt något där, du talar inte sanning. Varför jag vet att du inte talar sanning är för att du är extremt partisk och har en extremt negativ attityd gentemot Islam och allt vad det innebär.

Sedan vill jag fråga om du är kristen, eller har en kristen familj. Du är vänligt inställd gentemot kristendom och jag vill säga ett par saker om kristendomen som jag tycker är förbryllande och rentav korkat.
-Varför äter kristna griskött? Deras profet, deras messias åt inte gris. Så varför äter de själva gris då? Ytterst tankeväckande.
-De tre gudarna som ändå är en. Hur kan man kalla sig monoteist och ändå tro på tre gudsväsen? Och vad fan menar man med "Fadern" och den "Heliga Anden"? Rent skitsnack om du frågar mig.
-Kristendomens bibel, alltså Det nya testamentet, är ren påhittad rappakalja. Det är något som människorna hittat på långt efter Jesus död och det var ett hopkok av lärjungar.
-Påven är en obetydlig jöns med en pappstrut på huvudet som leker viktig. Han är ett påhitt, hans titel uppfanns för att ge katolikerna makt. Och det finns hemska påvar som betett sig som gangsters, mördat och stulit. Och vad har han för rätt att säga att man inte ska använda kondom? Bara genom det kommer miljoner människor att DÖ AV AIDS. Allt på grund av den rynkiga, äckligt rika gamlingen som sitter på sitt arsle och sjunger psalmer. -Hur kan Jesus varit Guds barn? Om Gud kan få barn kan han väl komma ner och bo hos oss, en gud är väl inte en gud om han kan få barn. Helt sjukt.

Sedan vill jag säga dig att Islam visst är en fredlig religion som förkastar våld. Och varför de förde krig i början var för att de ville skapa ett fredligt rike med goda människor och de som de krigade mot var hedningar och barbarer med ingen känsla alls för medmänniskor. Dessutom så var deras krigsföring väldigt rättvis och fylld av regler. Man fick till exempel inte döda de som sårades i kriget, man fick inte döda arbetande bönder osv. Islam tog bort arabernas gamla tradition att mörda nyfödda flickor, eftersom det enligt Islam var förbjudet. Islam gjorde också mycket annat gott, den gjorde dåtidens barbariska araber till ett redligt och rättvist folk.

Sedan vill jag gå in på att Islam är mycket rättvis mot både kvinnan och mannen. Kvinnan blir inte alls förtryckt och dödad bara för att hon vill säga det hon tycker. Tvärtom, Islam är mycket mer rättvis mot kvinnan än t.ex. Kristendomen som påstår att kvinnan har en "arvssynd" eller att hon måste ta sin mans efternamn vid giftermål. Enligt Islam har kvinnan samma rättigheter som mannen, hon får äga egendom och begära skilsmässa. Vid arv får mannen ärva dubbelt så mycket, men det kompenseras av att kvinnan har sin hemgift. Alltså är Islam väldigt rättvis gentemot kvinnor och män.
OCh kvinnor är inte alls mäns sexleksaker, de har sin rätt att säga ifrån om de inte vill! Det du säger är RENT PÅHITT!

Sedan vill jag bara fråga dig varför så många människor är muslimer och varför så många konverterar. Tror du att alla de är dumma i huvudet? Skulle inte tro det.

Sist vill jag säga att jag tycker synd om dig och jag hoppas att Gud kommer hjälpa dig. Gud hjälper den han vill, Gud är störst. Jag hoppas innerligt att Han visar dig den rätta vägen, ty den är människans hopp och ljus. Jag är en väldigt lycklig muslim och mitt liv är komplett, Gud hjälper mig när jag behöver Honom. Vad gäller ateister: Ni vet inte vad ni missar! Att ha min Gud, det är något obeskrivligt. Jag känner empati för er, ni har aldrig sett Guds ljus, ni trevar i skuggan.
PS. Kolla in www.islamguiden.se och läs deras artiklar, de har bra läsvärda artiklar. Hoppas du lär dig nåt! La ilahi illa Allah

At 28 maj, 2006 21:13, Runnymede1215 said…
OK, du inleder med ett antal personangrepp, som tydligen går ut på att jag är ”hatisk”. Jaha, och vad skulle det i så fall ha med saken att göra, om det nu vore sant?
Muhammed hade sex med en nioårig flicka, och var alltså pedofil. Detta var vad saken handlade om, inte om vad du fått för dig att jag känner. Eller menar du att bara sådana som du nu råkar gilla och sympatisera med kan ha rätt? Då räcker det alltså att vara trevlig mot dig så håller du med om vad som helst. Skrattretande, eller kanske snarare sorgligt.
Sedan påstår du att arabiska inte kan översättas, ett orimligt och löjeväckande påstående. Detta skall vara texter som skall vara instruktioner för alla folk i alla tider på alla platser.
Om de då är så luddigt och dåligt skrivna att de inte ens kan översättas så är de givetvis värdelösa för alla utom de araber som var samtida med Muhammed och talade just hans dialekt.

Som en liten bisats skjuter du in att du inte är påläst rörande Aishas ålder (hon var alltså nio år enligt muslimska källor), ändå hävdar du att måste invända och att du ”vet” att jag inte talar sanning.
Hur kan du ”veta” att jag har fel när du inte är påläst? Har du något intresse för logiskt tänkande över huvud taget?

Beläggen för att hon var nio år när han stack in sin penis i henne finns tydligt redovisade ovan, och de kommer som sagt från starka hadither, alltså muslimska källor. Något problem med dem?

Detta var nu alltså vad texten handlade om, att Muhammed hade sex med barn och alltså var pedofil, den saken struntar du tydligen fullkomligt i. Du är förstås medveten om att du enlig din äckliga och vedervärdiga religion har rätt att ha sex med en nioåring? Muhammed hade det ju, så hur skulle det kunna vara fel? Hur känns det att emulera sitt liv efter en man som satte på småflickor? Fina förebilder du har.

Det är ju till och med så att du enligt din religion måste verka för att det skall bli lagligt, i Sverige när tillfälle ges. Annars är du en mycket dålig muslim och kommer att straffas för det, eller hur?

Om det nu var så att du läste på och insåg att Muhammed verkligen hade sex med en nioåring, skulle du då säga att det var fel?

Sedan övergår du till att angripa kristendomen, hehe.., muslimer brukar göra det när islam kritiseras. Har du inget annat att komma med än argumentationsmässiga bedrägligheter?

På vilket sätt menar du att angrepp på kristendomen skulle göra islam bättre? En solklar bedräglighet, som kallas för Tu Quoque.

Det är förstås både ynkligt och korkat av dig. Läs länken ovan om Tu Quoque, den är från en neutral källa och har inte med religion att göra över huvud taget.

Du kan mycket väl sitta där och bevisa att kristendomen förespråkar kannibalism, massmord eller vilken vidrighet som helst, det ändrar nu fortfarande inte det faktum att Muhammed var pedofil.

När du väl insett att Muhammed hade sex med en nioåring måste du väl som sagt hoppas och verka för att det tillåts i Sverige så snart som möjligt?

För givetvis måste du sätta vad gud bestämt som viktigare än vad människor har fått för sig skulle vara moraliskt riktigt? För att vara en god muslim måste du alltså vara en pedofiliförespråkare. Gratulationer till ditt val av religion.
Således, dina angrepp på kristendomen är ovidkommande, dels eftersom är de ynkliga ämnesbyten av typen Tu Quoque, och dels eftersom jag nu inte har någon som helst respekt för kristendomen heller. Men så länge kristendomen inte är ett hot eller ett problem för individuella mänskliga rättigheter har jag ingen anledning att angripa den.

Sedan räknar du upp en massa ”fina saker” som islam har gjort, som att de förbjöd mord på småflickor. Jaha, har du några bevis för att dessa flickebarnsmord förekom eller var så vanliga? Låter som ren propaganda i mina öron, och visst, det kanske är mindre illa att ha sex med småflickor än att döda dem, men sådana avvägningar finner jag inga skäl att göra i det här sammanhanget. Om det nu vore sant att islam förbjöd barnamord, skulle det göra accepterandet av pedofili mindre allvarligt? På vilket sätt?

Du hävdar också att islam gjorde dåtidens barbariska araber till ”redligt och rättvist folk”. Nåja, islam har också gjort väldigt många civiliserade människor till mordiska galningar. Islam har konserverat det barbari du talar om, och förespråkar detta barbari som något som gud befaller.
Läs på lite grann, och använd ditt kritiska tänkande (vilket i och för sig är förbjudet för dig), du verkar inte kunna mycket om din religion. Men du vill väl som de flesta andra inte veta.

Du skriver om att islam är rättvis mot kvinnan och jämför åter med kristendomen, vilket inte är relevant eftersom det nu inte är kristendomen vi talar om här, således ett Tu Quoque igen.
Våra lagar och uppfattningar om jämställdhet är inte baserade på kristendomen. Du tar upp ovidkommande anklagelser eftersom du inte har något försvar för kvinnoförtrycket inom islam, av vilket detta att en vuxen man har rätt att ha sex med nioåriga flickor är en yttring.

At 28 maj, 2006 21:20, Runnymede1215 said…
(Forts.)
Du påstår sedan att islam måste vara en bra religion eftersom det finns så många muslimer, och eftersom så många konverterar.
Ett skrattretande ynkligt och ohederligt argument det också. Denna gång ett Argumentum Ad Populum.

Självklart kan ett påståendes sanningshalt inte bevisas av att många tror det är sant.

Rimligtvis är inte alla muslimer dumma i huvudet, men det är inte alls svårt att behålla felaktiga uppfattningar om man godtar ohederlig argumentation, se bara vilka enastående dumheter du har tillåtit dig själv att skriva ovan.

Det har nu inte med intelligens att göra, utan om att du inte är intellektuellt hederlig. Och som sagt, intellektuell hederlighet är ju uttryckligen förbjudet inom islam.

Då blir det mycket lätt att se till att folk godtar absurditeter.

Du skriver att du är en lycklig muslim, nåja, att du tror på något som gör dig lycklig gör inte att det du tror på är sant, och du vägrar uppenbarligen att ta ställning till vad din religion egentligen innebär, utan föredrar att tro enligt vad som känns bäst för dig.

Du har alltså en feg och ohederlig grundinställning redan från början. I själva verket är det faktum att du blir "lycklig" av islam en indikation på att det du tror på är felaktigt, det minskar ju sannolikheten att du kommer att ifrågasätta din tro. Skall man få folk att tro på lögner är det givetvis enklare om dessa lögner gör dem "lyckliga". Hört talas om önsketänkande?

Rekommenderar dig att du läser på Faith Freedom, och mer på den här bloggen, till exempel här, om att islam är en krigisk religion, islam tillåter slaveri
och hur Våldsam jihad är överordnad fredlig jihad. Du kan ju passa på att läsa om vad Dhimmi är för något när du ändå är igång, så kanske det börjar klarna varför islam inte borde sprida samma lyckokänsla bland icke-muslimer.

At 29 maj, 2006 21:53, Anonym said…
OMG, att du ens orkar. Till alla er där ute som läser det som denna nisse skrivit, ta det med en rejäl nypa salt. Vad mycket tid du ödslar på den här skiten, jag tror du är en feg ynkrygg. Varför inte åka till närmaste moské och ha en riktig diskussion med en imam? En riktig imam.

Må Gud vägleda och hjälpa dig. Må Gud ta bort ditt hat och det svarta i ditt hjärta. Må du en dag se det ljus som jag ser. Inshallah.
Må Gud förlåta dig för din dumhet och okunnighet.

PS. Dina länkar funkar inte.
Allahu akbar!

At 30 maj, 2006 00:15, Runnymede1215 said…
OK, du gav upp redan, alla dina patetiska bedrägligheter var ju enkla att avslöja. Hade du verkligen inget annat än ett ynkligt personangrepp att avsluta med?

Du tyckte visst det var märkligt att jag "orkade", nåja.., det är nu inte alla som är lika totalt intellektuellt och moraliskt förslappade som du, du har ju inte bemött ett enda av mina argument. Sedan kallar du mig feg.
Du finner det också konstigt att jag "ödslar tid" på detta. Själv kastar du slött bort ditt liv på en ondskefull religion och försöker efterlikna en man som hade sex med en nioårig flicka, fina förebilder som sagt. Vem slösar bort sitt liv?

Ditt originella förslag att hälsa på i en moské och prata med en imam var ju lustigt, vill påminna mig om att jag hört talas om hur en och annan muslim gärna tar till våld och hotelser när någon för en gångs skull talar sanning om islam.

Theo Van Gogh? Runar? Muhammedbilder? Er religion verkar ju göra människor så fridsamma och toleranta.

För övrigt så är vilken imam som helst välkommen att skriva sin mening här, han riskerar då åtminstone inte liv och säkerhet.

Två av länkarna funkade inte, den ena handlade om att våldsam jihad är överordnad fredlig jihad (tvärtom mot vad apologeter brukar påstå). Den andra om hur islam är en religion som eftersträvar att göra muslimer till ett herrefolk där icke-muslimer inte har rätt till liv och egendom, utan köper denna rätt av muslimerna.

Du trivs väl med tanken att tillhöra det framtida härskarfolket antar jag? Så går det väl när man som du avsagt sig all personlig moral och ersatt den med enfaldig slö lydnad, tydligen bara för att det gör dig "lycklig".

Du kallade mig dum och okunnig.

Vad har jag skrivit som var dumt och varför var det dumt? Hittar du något sakfel eller ologiskt?

Vad har jag skrivit som visar att jag är okunnig, eftersom du så enkelt kan påstå detta antar jag att du enkelt kan upplysa mig om hur det förhåller sig?
Hade Muhammed sex med en nioårig flicka? Du bryr dig alltså inte ens om att ta reda på hur det förhåller sig, och stödjer gladeligen en religion som tillåter inte pedofili utan också slaveri och ett Dhimmi-förtryck av icke-muslimer.
Du borde skämmas.

At 31 maj, 2006 22:04, Anonym said…
Hahahahahaha, vad rolig du är.

Så du har inte talat med en imam? Då hade jag alltså RÄTT i att du är feg. Om du verkligen tror på den skit som du säger så måste du ju ha en slags debatt med en islamkunnig imam. Annars är allt du säger REN skit (men det är det ju redan). Hursomhelst, du borde boka en tid snarast. Jag kan tom hjälpa dig med det. Och jag vill hemskt gärna höra hur du blev sågad!

Vadå "slö tro"? Islam är allt annat än en slö tro! Man måste be, ge allmosa, göra vällfärd och jämt och ständigt arbeta. Man får inte slösa den dyrbara tid som vi finns här (vilket jag tror att jag gör när jag läser din skrattretande så kallade "kritik"). Om jag får fråga, var hämtar du alla dina påståenden ifrån? Lusläser du böcker? Frågar du din pappa? HITTAR DU PÅ? Du vet du inget om verklighetens islam.

Bara så du vet, så har du misslyckats med det du försöker göra. Jag tror nu ännu starkare på min religion, och jag tvivlar inte en nanosekund på att du har fel. För det måste jag tacka dig:
TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU HAR STÄRKT MIN TRO. Och tack så mycket för ett gott skratt. Jag ska visa denna sida för alla jag känner så de kan bomba dig (och garva arslena av sig såklart :D)

På återseende!
ALLAHU AKBAR!

At 31 maj, 2006 22:30, Anonym said…
Ajuste jag glömde skriva några saker:

Vänd dig till Gud och be om förlåtelse, det är aldrig försent. Besök en moské och lyssna på föreläsningar, prata med folket där så ska du se att din uppfattning om muslimer och islam är helt fel. Vi är i grunden ett frdligt folk, det du ser på TV och det du läser i tidningar är medias svartmålning (delvis) och att de styrande i våra länder är grymma diktatorer som säger sig själva vara muslimer (men som inte är det).

Res till Dubai, vakna till ljudet av minareterna och känn Guds storhet. Eller lyssna till Koranen eller Banu-Salat (kall för bön, om du inte visste det). Eller bara sitt ner och prata med en muslim. Du ska se att islam inte alls är som du tror, jag ber dig verkligen inte att konvertera, men du måste se sanningen. Du må vara påläst (det är jag också, stolt MVG-elev) och använda fina ord, men inför Gud är du bara som vem som helst. Jag säger det här för jag tycker att alla människor förtjänar lite vägledning.

Du kan fortsätta att ta varje ord jag skriver, vända på det och använda det emot mig och skriva massor med nedsättande ord om mig, min tro och därmed mitt liv, du kan fortsätta ifrågasätta mina tankar, du kan fortsätta vanhedra min Profet (saws), du kan fortsätta smutskasta min Bok, du kan fortsätta förnedra min Gud (swt), men du kommer ALDRIG att få mig att tvivla på islam. ALDRIG. Så jag kommer fortsätta skriva till dig, och du får fortsätta svara, jag bryr mig inte alls, bara så du vet.

Så fortsätt som du gör, om du mår bra av det. Men på Domedagen, eller den stunden du dör och ser dödsängeln så vet du vem som hade rätt. Men fram till den dan:
Jag kommer vara på som ett klistermärke och skriva tills mina händer darrar. Må så ske!
ALLAHU AKBAR!

At 02 juni, 2006 00:40, Runnymede1215 said…
Sedär, ett lysande exempel på kognitiv dissonans.

Alltid lika fascinerande hur varje muslim man stöter på fungerar på exakt samma sätt, och varje gång verkar de tro att man blir överraskad när de blir mer fanatiska, och så triumferar de att man "misslyckats", hehe.., slår aldrig fel.

Men det är klart, ni har ju regler för hur ni ska tänka, så det är väl inte så konstigt att ni tänker identiskt, eller snarare vägrar tänka.
Jaja, skriv på du bara, och bjud gärna in någon imam hit.
Faktum kvarstår, den som sätter på en nioåring är en pedofil. Din stora förebild Muhammed satte på en nioåring, och var alltså pedofil.

At 27 juni, 2006 16:34, Anonym said…
Du måste vara helt sjuk i huvudet,ni alla islam hatare letar efter ett litet fel i våran religion för att kritesera den, men ni kommer aldrig att lyckas för att islam kommer bli större och större med tiden i koranen står fayad7olana fi edini lahi afwajjan.
Tillbaka till Mohammed sala allah 3aleihi wa salama, han gifte sig faktiskt med Aischa för att hjälpa henne eftersom hon hade ingen släkt eller hur det va? Han sa själv (Mohammed)att den ända riktiga fru var khadija men de andra frun han gifte sig med var för att hjälpa var t ex att deras män har dött,eller kunde inte försöja sig helt enkelt.
Och ja vet inte vad du plockar det här ifrån för i hadither eller i koranen står aldrig en ålder möjligtvis var hon en liten men inte 9 år det kan ja aldrig tänka mig men 14-15 kan hon vara och i islam är det tillåtet att gifta sig i med man e mogen för att en 14 åring kan skilja mellan gott och ont.
Förresten när du är så säker med svensk lag eller västerländsk, varför är homosexualitet tillåtet Är det inte helt sjukt att vara det.
Enligt alla religioner t om Kristendomen otillåter det.
Det kan nog synas på dig när man ser på dig att du inte själv har någon tro för att leta efter att kritesera varenda sak, möjligt att du kriterar hela ditt liv.
Skaffa dig ett riktigt liv än att försöka få mer islamhatare för det hjälper dig inte med något och det bara leder till att det blir mer terrorister.

At 29 juni, 2006 11:27, Anonym said…
Jag måste ju säga att du inte gav dom mycket chans i den debatten. Det är lustigt att många först framställer sig som självklara experter, men när det visar sig att dom blir utmanövrerade av någon med större kunskap flummar dom loss med nåt religöst dravel och hur man ska uppleva hur det är att vakna med sprängande huvudverk till nån snubbe som står och skriker från ett torn.
Intressant.

At 29 juni, 2006 11:37, Anonym said…
"möjligtvis var hon en liten men inte 9 år det kan ja aldrig tänka mig men 14-15 kan hon vara och i islam är det tillåtet att gifta sig i med man e mogen för att en 14 åring kan skilja mellan gott och ont."
Skilja på gott och ont? Vad snackar du om? För det första är det väldigt individuellt i vilken takt man utvecklas och för det andra så undrar jag vad förmågan att skilja gott från ont har att göra med att man ska gifta sig som 15-åring när man ska upptäcka hela livet. För det tredje så säger du att DU inte kan tänka dig att hon var nio år gammal, när alla viktiga källor verkar hävda motsatsen.

"Förresten när du är så säker med svensk lag eller västerländsk, varför är homosexualitet tillåtet Är det inte helt sjukt att vara det. Enligt alla religioner t om Kristendomen otillåter det."
Får att vi inte baserar våra liv på sagor? För att homosexuella som gifter sig är vuxna? För att homosexuella är lika mycket männsikor som du och jag är?

Och bespara mig ditt flum om att jag är rasist/nazist/kommunist/fascist/islamofob etc. Bemöt mina argument eller låt bli, kom bara inte med mer religöst flum.
Salami fikon!

At 01 juli, 2006 12:37, Anonym said…
'DU inte kan tänka dig att hon var nio år gammal, när alla viktiga källor verkar hävda motsatsen.'
Vilka källor?
At 01 juli, 2006 14:13, VADEDET said…
Hämta till mig en riktig källa på arabiska, för att ja tror inte på det skit du skriver.
Vad har en ateist för liv' äta, sova som en svin kan ni inte bättre börja med a tro på islam. i alla fall en religion.
Ja ska tillägga en sak. (TRO PÅ ISLAM)
'Kommer ni ihåg år 2000 eller 2001' när en pojke föddes från Afrika från helt kristna föräldrar och började säga ord från koranen. när han var 3-månader och kunde göra 7otba när han blev 3-4 år utan att lära sig det. Hans föräldrar blev direkt muslimer.
Är det inte ett tecken på att Gud finns och islam e mäktig.
Börja tro på Gud (Allah) för något är inte försent ännu.
ALLAHU AKBAR.

At 14 juli, 2006 14:18, Runnymede1215 said…
OK, du från 27 juni…

Du kallar det faktum att din religion stiftades av en ”profet” som enligt entydiga muslimska källor (se artikeln) hade sex med en nioåring för ett ”litet fel”?! Wow..

För övrigt var Aisha inte föräldralös, hon var inte utan släkt. Hennes pappa var Muhammeds bästa kompis och vapenbroder, Abu Bakr. Läs på lite mer om din fina religion.

Sahih Bukhari 7.18
Narrated 'Ursa:
The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."

Att de flesta av Muhammeds övriga fruar inte kunde försörja sig berodde som du borde känna till, på att han dödat deras män och fäder, så det där med att han skulle ha varit så ”snäll”, nåja.., jättebussigt liksom. ”Nu har jag dödat eller förslavat alla killar du känner, ska vi ha sex?”

Om du brytt dig om att läsa texten i artikeln hade du kanske sett att jag hänvisade till exakta angivelser från muslimska källor, starka hadither (berättelser ur Muhammeds liv), som entydigt säger, och citerar henne själv, att hon var nio år gammal när han stoppade in sin penis i henne.


1. Nioårig flicka som leker med dockor (förbjudet för vuxna kvinnor)=BARN => 2. Man som har sex med barn=PEDOFIL.

Sedan angriper du kristendomen.., jaha, vad har det med sakfrågan att göra?

På vilket sätt gör kristendomens eller andra tokiga religioners eventuella fel att islam skulle vara så fin då? Den är väl fortfarande en äckelreligion som gör att du som muslim måste eftersträva att legalisera pedofili? Typisk bedräglighet som brukar dyka upp när man debatterar med muslimer, kallas för Tu Quoque. Tröttsamt, har du verkligen inget annat att komma med?

Mitt liv ( personangrepp, Ad Hominem har inte heller med saken att göra, tänk över ditt eget istället.

Hur kan du tro på att en barnknullare skulle ha blivit utvald som ”guds profet”? Kära nån, stackars förvirrade människa med så tokiga idéer i skallen..

At 14 juli, 2006 14:36, Runnymede1215 said…
OK, VADEDET…

Källorna är etablerade översättningar från arabiska, sifferuppgifter om Aishas, den nioåriga flickans ålder (hennes egna citerade ord) och om peneteration av penis i flickvagina skett är definitivt inte felöversatta. Jag tror nog att till och med en usel översättare kan räkna till tio på arabiska.

Beklagar, pedofilen satte på henne.., sorry, du är en Muhammedan = en pedofilimitatör. Trist bara att du som en god muslim måste försöka legalisera sånt äckelskap här i Sverige också. Då blir det liksom vårt problem också.

Om vi ateister inte har det lika kul som ni muslimer så är det faktiskt vårt problem och inget för dig att bekymra dig om. Annars ska jag inte klaga, jämna plågor..

På vilket sätt menar du att din religion skulle vara mer sann för att du blir glad av den? Det var ju en skrattretande logik, hehe.. (Kallas för Argumentum Ad Consequentiam.)

Dina små historier om ungar från Afrika, jaja.., dessa mirakelhistorier. Du tror mer på sånt som folk hur lätt som helst kan ha ljugit ihop än tar ställning till orimligheter i din heliga bok, eller vidrigheterna i Muhammedpedofilens liv? Snacka om önsketänkande, men fortsätt rabbla dina ramsor du, det hjälper dig säkert att tränga bort obehagliga förbjudna tankar, det är ju vad ramsorna är till för. Kul att vara hjärntvättad?

At 04 september, 2006 14:26, Anonym said…
FY FAN SÄGER JAG BARA STÖRSTA DELEN AV ALLA MÄNNISKOR PÅ DENNA PLANETEN ÄR FAN IDIOTER VUXNA MÄNNISKOR SOM TROR PÅ MASSA JÄVLA SAGOR FY FAN JAG TALAR OM ALLA JÄVLA RELIGONER HAR NI INGEN EGEN HJÄRNA ELLER MÅSTE ALLA HA EN JÄVLA BOK SOM SKA TALA OM VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL HAHAA SÅ JÄVLA GRUNDLURADE HIHIHIHIHH SPELAR DET RÄTT FET ROLL VAD NÅGRA JÄVLA GUBBJÄVLAR SATT O DILLADE OM FÖR FLERA TUSEN ÅR SEDAN.TESTA NJUTA AV LIVET ISTÄLLET MEDANS DET VARAR KAN VA RÄTT ROLIGT JAG LOVAR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar