måndag 8 augusti 2011

Koranens sura verser

Koranens suror

Jag har nu åter läst igenom 405 sidor i koranen och noterat 516 straffdomar mot oss andra som inte tror på guden allah.
Vi som inte tror på guden allah skall straffas, dräpas, dränkas, stämplas, pålas, krossas, förgöras, förintas och våra städer skall tillintetgöras.

Här är den ofullständiga listan vad vi skall råka ut för om vi inte tror på guden allah. Det fattas 80 sidor i koranen som jag ännu inte är klar med att kolla.

På 75 ställen i koranen av 405 sidor skall vi få smaka på det ohyggliga straffet
på 41 sidor i koranens 485 sidor (är 405 kollade sidor), står det att Eldens boning är för oss som inte tror på guden allah, där vi skall lida pina.
på 14 ställen står det att guden allah dödar oss alla som inte tror på guden allah
på 4 ställen att vi inte är riktigt kloka
på 6 ställen att vi skall pålas
på 4 ställen att vi skall dräpas
på 2 ställen att vi skall dränkas
på 20 ställen att vi skall få ett bestående straff
på 3 ställen att vi är apor och svin
på 4 ställen att guden allah skall stämpla oss
på 17 ställen att vi skall få det värsta olidligaste straffet som finns
på 11 ställen att vi skall få ett nesligt straff
på 56 ställen att vi skall få et plågsamt straff
på 25 ställen att vi skall få ett förskräckligt straff
på 11 ställen att vi är dårar
på 11 ställen att guden allah har en stor förbannelse över oss
på 4 ställen att vi är döva
på 3 ställen att vi är dumma
på 8 ställen att vi är blinda
på 3 ställen att guden allah har en blodshämnd över oss
på 25 ställen att vi skall kastas och församlas vid helvetets port
på 4 ställen att vi väntar på helvetet
på 6 ställen i koranen att vi skall uppfylla hela helvetet
på 3 ställen att vi blir bränsle i helvetet
på 2 ställen att vi står på knä vid helvetets port
på 43 ställen att satan anstiftar för oss ett rent helvet
på 13 ställen om jesus
på 1 sida att vi som inte tror på avguden allah skall fullständigt förintas (på samma sätt som hitler sa om judarna)
på 2 ställen att vi skall totalt förgöras
på 3 ställen att vi skall krossas
på 4 ställen att islam och guden allah skall slå oss med skräck
på 9 ställen att vi skall lida helvetesbrandens pina
på 21 ställen att vi kommer få dubbelt straff och kommer att stekas i helveteselden
på 10 ställen att islamerna skall slå oss i ansiktet och hälla kokande vatten samt smält koppar över våra ansikten så våra ansikten blir helt utplånade
på 1 ställe att huden blir helt genomstekt  (sidan 63 i koranen i översättning av KV Zettersen)
på 2 ställen att satan förhärligar sina anhängare
på 1 ställe att aldrig behandla kvinnor lika som män
på 7 ställen att vi skall bära kedjor om halsen i eldens pina och helvetets nedersta botten
på 8 ställen fortfarande i koranen, att elden skall betäcka våra ansikten i avgrundselden
på 7 ställen att händer och fötter avhuggs korsvis och att vi blir korsfästa alla
på 7 ställen att vi får det strängaste och varaktigaste straffet
på 2 ställen att vi skall bli halshuggna och att islamerna kommer att ställa till ett blodbad bland oss
på 1 ställen står det, Liv för liv, öga för öga, näsa för näsa, tand för tand
på 4 ställen att guden allah skall straffa oss och slå oss i stycker som guden allahs hämnd
på 1 ställen att guden allah skall totalt utrota oss (liknar helt hitlers utrotning av judar)
på 5 ställen att islam med guden allahs hjälp kommer att utrota hela städer
på 4 ställen att vi som inte tror på guden allah, skall helt och hållet utrotas eller tillintetgöras
på 1 ställen står det av vi är ogudaktiga
på 6 ställen att vi skall eller måste dricka en dryck av glödhett kokande vatten som skall slita sönder våra inälvor
på 6 ställen står det i koranen att vi skall få ett gräsligt straff samt ett förnedrande straff
på 1 ställe om barnens dräpande
på 1 ställe att kött av svin är orent
på 15 ställen att våra städer skall tillintetgöras

Men jag har 80 sidor kvar att genomgå plus avslutande anmärkningar och historia
Så jag återkommer när hela listan är klar.
Jag vet inte om det finns någon värre bok att läsa med alla dessa straffdomar över oss andra fredliga människor som betvivlar att guden allah finns till
Skulle guden allah finnas till så är det den jävligaste gud som jag läst om.
Det är det värsta smörja jag läst. Den är värre än hitlers mein kampf

För dem som inte har koranen hemma kan jag rekommendera att gå till biblioteket och låna koranen på svenska. Finns den inte på svenska så kan man över sätta via googles översättning på internet.
Jag kommer inte ihåg om jag fann ordet kärlek någonstans i koranen

Därför IFRÅGASÄTTER JAG RELIGIONEN ISLAM

Jag skall genom gå bibeln också där jag också har hittat konstiga saker

Avslutningsvis så gäller för mig Naturen och Kärleken
Och det innefattar mycket

Thore HultInga kommentarer:

Skicka en kommentar