onsdag 17 februari 2016

Nytt från Göteborg

Jag såg detta skrivet idag

Mycket intressant läsning

JAG HAR DELAT OCH SKRIVIT MYCKET PÅ FB. MEN DETTA ÄR SKRIVET AV EN POLISCHEF I GÖTEBORG OCH DET MEST INTRESSANTA JAG HAR LÄST PÅ LÄNGE. TA ER TID OCH SAMTIDIGT KANSKE NI FÅR UPP ÖGENEN. DOM SOM FORTFARANDE BLUNDAR KANSKE FÅR SIG EN TANKESTÄLLARE.

1864 förbjöds hustrumisshandel i Sverige. Drygt 150 år senare i Nordstan, i Göteborg, idag uppmanas män att slå en upprorisk hustru, bara inte slaget lämnar några fysiska skador eller märken på kroppen. Texten står att läsa i det tryckta häftet” Kvinnan i Islam”. Avsändare är Göteborgs Moské. Varje fredag och lördag delas häftet ut av islamistiska Dawah- missionärer i Göteborg.
1872 förbjöds arrangerade äktenskap i Sverige. Båda könen garanteras rätten att välja äktenskapspartner.

Drygt 140 år senare i dag i Sverige finns minst 70 000 ungdomar som inte vågar tro på att de själva får välja livspartner. 8 500 av dom är i riskzonen för att bli bortgifta mot sin vilja i Sverige.Så slutsatsen av bara dessa två exempel är att vi, trots våra svenska lagar som borgar för demokratin, har tillåtit parallella samhällssystem.

Hur kommer det sig? Är det bristen på kunskap om vårt eget samhällssystem, som gör att inte lagarna följs? Är det en slapphet från myndigheter och politiker som i missriktad välvilja helt enkelt struntar i lagarna eller inte vågar stå upp för dom? Vem har ansvaret? Finns det någon? Eller gömmer sig alla bakom varandra?Han menar också att det inte längre finns någon demokrati ute i förorterna.


Jag är beredd att som polis stå upp för de mänskliga rättigheterna, men jag ser också hur mitt samhälle skadas, eftersom inget parti lyfter upp frågan om de grundlagar som vårt samhälle bygger på. Inget parti lyfter frågan om hur grundlagarna efterlevs av myndigheter och politiker.

Ulf Boström fortsätter:
Jag hör hela tiden orden ”ordning och reda,” samtidigt som jag ser hur mitt land raseras. Det är synnerligen viktigt att prata om det här. Först måste vi förstora och visa på bristerna. Sedan måste vi få veta vem som är ansvarig! Vi kan ta vilken myndighet som helst i Sverige. Det behöver inte handla om Polismyndigheten, eftersom det är alla myndigheter som praktiskt ska utföra det som grundlagen fastställt”.

Ulf Boström säger sig ha försökt få en förklaring på ordet ansvar i det offentliga Sverige, men har hitills inte lyckats!Sverige ligger i världstopp vad gäller jämställdhet. Det har inte kommit till av en lycklig slump. Men är vi verkligen stolta över vår jämställdhet, värnar vi den och är beredda att ta strid för den? Det är dags att vara rak och stenhård mot alla dem som i handling verkar för dess motsats: antijämställdhet.

Vad ska man jämföra med? Ja vad sägs om 80 procent av världens länder? Eller med 90 procent av världens kvinnor? Eller låt oss jämföra med vårt eget Sverige för hundra år sedan! Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder; här har man inte lägre människovärde för att man är kvinna. Både kvinnor och män får och kan ha alla yrken. Här bestämmer man över sig själv när man är myndig. Man får klä sig som man vill.

I Sverige kan en kvinna och en man gå på bio tillsammans utan att vara gifta eller förlovade. Ja, de kan dansa tätt intill utan att omgivningen rasar eller tittar snett. En kvinna kan vara chef över en man och tvärtom. Vi är i första hand människor, medborgare och medarbetare, ” fastslår Staffan Dopping. Så vad ska vi nu kräva av våra folkvalda politiker och myndigheter som uppbär lön i form av våra skattepengar?
Ulf Boström, den ende integrationspolisen i Sverige föreslår följande:
Det behövs en demokratisk, iskall integrationsplan. Syftet är att ha full koll på grundlagarna. Planen ska utföras pragmatiskt men med ett varmt hjärta”.
Mina två förslag är att omedelbart stoppa skattebidragen till de extrema islamisternas kvinnoförtryckande kampanjer.

Dessutom bör regeringen omedelbart starta en landsomfattande folkbildning i Sveriges grundlagar och jämställdhet. Detta kan ses som det nationella integrationsprojektet.

Det tycks vara som om såväl infödda svenskar inklusive politiker och myndigheter, som nyanlända måste få kunskap om och mod nog att stå upp för det som gjort Sverige till det land som vi en gång var stolta över.
Helene Bergman

Kopierat av Thore Hult.

Klicka på denna länk


Under Sossarnas regering var det på detta vis
Med start 1934 började man här i Sverige att tvångssterilisera framförallt unga kvinnor. Totalt steriliserade man runt 63 000 personer (dock inte alla med tvång) fram till 1975 då man ändrade lagen. Under 40 år var det alltså i Sverige i princip lagligt att tvångssterilisera människor.
Under 10 års tid matade man utvecklingsstörda människor på en anstalt i Lund med en diet menad att ge karies – vare sig patienterna själva eller deras anhöriga blev tillfrågade eller ens informerade. Det hela skedde mellan 1945-1955 och med ett godkännande av dåvarande Medicinalstyrelsen.
IB-affären känner nog de flesta till, men för att göra nån form av sammanfattning. 1965 skapades InformationsByrån (IB) och ganska snabbt började IB att spana på och kartlägga svenska medborgare. Det här ledde till flera fall där folk inte fick jobb eller till och med bostad på grund av sina åsikter och inget annat.
början av 2006 stängdes Sverigedemokraternas hemsida och siten för deras interna partitidning ner efter att UD och SÄPO kontaktade deras webbhotell. Det här ledde till omfattande protester, men JK ansåg att vare sig UD eller SÄPO hade begått nåt brott mot censurförbudet.
Regeringen såg till att tsunamibanden ska sekretessbeläggas i 70 år – nu har vi ingen aning om vad som verkligen finns på de där banden, men bara det faktum att alliansen vill hemlighålla nåt som vänsterblocket var ansvarig för får en så klart att undra.
År 2005 så fick Sverige kritik från FN för att vi 2004 utvisade två terrormisstänkta egyptier. Inte bara FN var purkna på den svenska staten, utan även KU tyckte det var dåligt agerat.
Under utredningen av Palmemordet så fick bokförläggaren (och då privatpersonen) Ebbe Carlsson vara med och fick tillgång till hemlig information med dåvarande justitieministerns godkännande.
Under valrörelsen 2006 tog sig representanter för FP och LUF in i Sossarnas datorsystem och fick tillgång till känslig partiinformation. Dessutom verkar det som att sossarna fick… bättre polishjälp än vad som är vanligt när man utreder datorintrång annars.
Riksdagens näringsutskott (representerade av Karin Pilsäter (fp), Björn Hamilton (m), Jan Andersson (c) och Mikael Oscarsson (kd)) ljög eller vilseledde folk när de i mars 2009 gick ut på Newsmill och om ACTA sa:
Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet.
Vilket med läckta ACTA-dokument har visat sig inte stämma.
Så sent som den 8:e november 2009 så häktades en departementssekreterare på regeringskansliet för grovt narkotikabrott.
Jag är säker på att om man letar mer (och jag har med flit valt att inte nämna FRA…) så kan man hitta fler tillfällen när antingen regeringen/riksdagen/regeringskansliet som helhet eller delar av den har betett sig på ett sätt som inte är att lita på.
Meningen med den här posten är inte att visa att vi absolut aldrig ska lita på nån av ovanstående, utan snarare visa att regeringen/riskdagen/regeringskansliet består att människor. Människor som kan göra fel, som kan styras av känslor och som kan påverkas av andra.
Det betyder att vi faktiskt inte kan lita på att dessa instanser alltid gör vad vi tycker är rätt. Det betyder inte att de alltid gör allting fel utan att vi behöver ha en lagom dos skepsis mot det som händer och själva ta reda på varför det ser ut som det gör.
Uppdatering: Björn Odlund påminde mig om en sak jag hade tänkt ha med, men glömde bort.
1922 instiftades efter lagförslag från socialdemokraterna (men med stöd av hela riksdagen – en av de som låg bakom motionen blev även senare chef för institutet) nåt som hette Statens institut för rasbiologi (SIFR) med syfte att kartlägga rasbiologi för att kunna finna”de djupare liggande orsakerna till brottslighet, vanart, alkoholismsinnessjukdom och kunna bringa ”annan undermålighet i dagen”. År 1936 ansåg den dåvarande chefen för institutet att det var bra att sterilisera utvecklingsstörda.
Pingat på Intressant.
Läs även andra bloggares åsikter om ,
Runt Stockholm finns det "sovande" celler, så kallade                                                  Muslimska KALIFAT

Och kom ihåg

Vi har två muslimer i vår Svenska regering
Kaplan, som är Muslim,
Kaplan var med på "SHIP TO GAZA"
Han är Judehatare, och har som ambition att utradera ISRAEL

Kaplan är med i 
"Det muslimska brödraskapet"
Vad är det?Fortsättning följer
Gå med i Sverigedemokraterna är ända chansen, jag själv har varit med länge Hälsningar Thore Hult KRAM.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar