söndag 7 februari 2010

Det islamska infernot


Det islamska infernot

Kvinnans roll i islam
I Afghanistan är det förbjudet för en gift kvinna att lämna hemmet utan mannens tillåtelse. Mannen har även rätt att våldta sin hustru om hon nekar honom sex. Som ung kvinna i Iran saknar man egna rättigheter och lyder under sin far och sina bröders förmyndarskap. I Saudiarabien är det för kvinnor varken tillåtet att köra bil eller att rösta. I Pakistan tillåter de islamiska lagarna att2 en kvinna som blivit våldtagen också åtalas för äktenskapsbrott, om hon inte kan få fyra män att vittna till hennes fördel. Detta är bara ett axplock av den förnedring som kvinnor utsätts för i muslimska länder

Sharia
De destruktiva sharialagarna (sharia="Guds lag") har gjort det speciellt svårt för kvinnor att leva ett normalt liv i islamska länder. Exempel på sharialagar som förtrycker kvinnor är sådana som förbjuder kvinnor att söka ögonkontakt med en man, som förbjuder kvinnor från att ha skor på sig som avger oljud, som förbjuder dem att utbilda sig och som förespråkar stening till döds för otrohet

 Kvinnor är andra klassens människor på fler än ett sätt, enligt islam. I juridiska spörsmål t.ex., är en kvinnas vittnesmål bara värt hälften av en mans.

Och tag3 två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen” (surah 2:282).
Även kvinnans arvslott är hälften mot mannens
 

Slöjan - en symbol för förtryck

Koranen påbjuder att det är mannens uppgift att se till att deras kvinnor är beslöjade när de vistas utanför hemmet. Detta uttrycks inte i någon större klarhet och tolkas därför olika. I koranen läser vi
Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till alla troende kvinnor - att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade” (surah 33:59).

För att verkligen förstå1 varför muslimer tänker och handlar som de gör måste man ha sin utgångspunkt i den arabiska kulturen. Det kvinnorna bar i öknen i 600-talets Arabien, krävs även idag av muslimska kvinnor i alla länder. Att täcka sig från huvud till fot för att skydda sig mot ökenhettan är både praktiskt och självklart om man lever i en öken. Men i Sverige?
Slöjan är även en symbol för förtryck av kristna, judar och andra icke-muslimska människor som dagligen berörs av orättvisor, hot och våld i länder där islam dominerar. Det är alltså inte enbart en muslimsk kulturell symbol som används för att förtrycka kvinnor.

Slöjan upplevs som en hotbild av många människor i Väst. För många är det lika obehagligt att se en muslimsk kvinna i slöja, som det skulle vara för en jude att se ett hakkors. Därför bör den också förbjudas


1 kommentar: