fredag 21 januari 2011

Islam och Nazism är sammanflätade

Islam och Nazism är sammanflätade

Det finns massor av bevis i historien som sammanbinder den islamska ideologin med nazism. Och vidare så sammanbinds också kommunismen med islam. Flera länder i Europa har under många år hjälpt muslim-nazisterna i mellanöstern med pengar så de kan köpa vapen. Invandringen av muslimer till Europa har varit enormt stor och deras födelsetal ligger på 3,5 medan det vanligaste i Europa är 1,5, vilket betyder att den islamska världen växer så det knakar. Före 1983 fanns det i Sverige inte många som tillhörde den islamska rörelsen. Många människor i världen betraktar islam som någon slags religion, fast det i själva verket är en typisk mycket fascistisk rörelse med uråldriga hemska lagar. Varje människa borde läsa vad som står i den islamska Koranen som mest liknar Mein Kampf, mot judar och folk som inte vill underordna sig de muslimska lagar eller nazistiska lagar.

Numera räknar man med ca 600000 muslimer i Sverige om inte mer. Malmö har dem mest tätsate muslimska befolkning i Europa med närmare 30% muslimer.
Fortsätter det med den ökningen på samma vis, får vi snart ett helt muslimskt Sverige. Det är bara att konstatera sanningen. Att det är svårt att förstå sanningen, att få en människa att helt och hållet tro på den andra sanningen är tydligen enormt svårt.

Folket i Tyskland på 1930 talet upplevde detsamma. Propagandan var så stor och övertygande.
Här i Sverige så är propagandan från media numera enormt stor. Och SVT i Sverige är absolut inte npgon objektiv television utan ledningen för SVT spelar ett högt spel genom att hela tiden vara subjektiv.

Idag visar jag en liten film om den muslimska Muftin och sambandet med Hitler


Thore

Populär imam i Tyskland terrorledare i Afghanistan

 
 
Bekkay Harrach (alias Abu Talha al Almani), känd och populär islamistisk imam i Muhadshirin-moskéen i Bonn,sköts nyligen när han i spetsen för enAQ/talibanelitstyrka angrep den stora flygbasen Bagram i Afghanistan.
Harrach tillhörde Al Qaedas operativaledning och ledde Lashkar al Zil
(Skuggarmén), AQ:s elitstyrka.

Bekkay Harrach var född i Marocko, men uppväxt och utbildad i Tyskland. Han blev mest känd genom en serie tyskspråkiga propagandavideos för Al Qaeda och Islamic Jihad Union (IJU). Han hade kontakt med den stora grupp konvertiter och turkar som skapade dens k Sauerlandgruppen i Tyskland. 
 
Med utgångspunkt i småstaden Neu-Ulm byggde man upp ett omfattande terrornätverk. Det senaste året misstänks Harrach ha haft det operativa planeringsansvaret för Al Qaedas terrordåd i Västerlandet.

En gräsrotsrörelse i socialdemokratin.

Vi publicerar ett intressant inlägg av läkaren och socialdemokraten Bo Norberg. Vi tackar författaren och ser fram emot fler positiva nyheter från Socialdemokratiska Israelvänner - SIV facebook FIM redaktionen
Under senare år har många svenska socialdemokrater på gräsrotsnivå mått illa över partiets alltför negativa hållning till staten Israel, den utbredda okunnigheten om Israel och den oskuldsfulla hållningen till sociala, politiska och religiösa problem i den muslimska världen.

Under det första halvåret 2009 bildade några eldsjälar ett löst nätverk, Socialdemokratiska Israelvänner (SIV). De fick ett oväntat positivt stöd från partiledningen, som måhända upplevt retoriken inom delar av partiet som obalanserad och politiskt kontraproduktiv. Av historiska och kulturella skäl är nämligen sympatierna för Israel mera utbredda i folkdjupet än vad den offentliga debatten avspeglar.

Nätverket SIV hade på sin adresslista ett hundratal namn, de flesta kända som bäst endast lokalt från fackföreningar och kommunalpolitik. Nåja, några enstaka fixstjärnor var med. Många kom från Broderskapsrörelsen och Samfundet Sverige-Israel.Strategin inom SIV var att uppmuntra fortsatt aktivitet inom Broderskap och Samfundet. Om inte annat behövervi kunskaper och återkopplingar över partigränser och interna grupperingar för att kunna göra konstruktiva insatser framöver.

Rekognoseringar i socialdemokratins regelverk visade att den optimala föreningsformen för SIV var en ”ideell förening”. Det innebär att för att bli medlem i SIV måste man vara medlem i någon annan socialdemokratisk förening.

Den 15 januari i år var det dags för ett konstituerande möte i ABF-huset i Stockholm. Stadgar antogs och styrelse utsågs. Ann Linde, internationell sekreterare inom S, redogjorde för samarbetet mellan S och dess systerpartier i Israel, Labour och Meretz.

För några årtionden sedan hade Labour och Meretz 56 av de 120 platserna i Knesset. Idag har de 16, varav 13 för Labour. Och den 17 januari sprack Labour med ett nytt parti kring försvarsministern Ehud Barak, resten troligen kring socialministern Herzog. Bakom Lindes tal låg rimligen en oro för en liknande utveckling i Sverige. S har på något årtionde gått från opinionssiffror omkring 45 till omkring 25%. Bakom kräftgången ligger brister i omvärldsanalys och anpassning. Detta är förstås min tolkning som enskild medlem inom S och SIV.

Som enskild medlem är jag olycklig över att S talar om för Israel och Palestina hur de ska lösa sina problem. Det är en tvåstatslösning som gäller.
Basta!

Hur skulle det kännas om Kina som representat för FN och mänskliga rättigheter sade till Sverige att nu är det en tvåstatslösning som gäller, Sameland (Sapmi) norr om Dalälven, Sverige söder därom? Och för övrigt måste Sverige återlämna Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän, Jämtland och Norge till Danmark, Finland till Ryssland! Min arbetshypotes är att situationen i Mellanöstern kan vara lika trasslig som vår egen historia. Vi kan ha en del att lära av varandra.
Bo Norberg, rev rondellen.net, Umeå Medlem i Backens S-förening,
Umeå Medlem i Socialdemokratiska Israelvänner

Referens
Norberg B. Reasons for reading Bible and Koran – antisemitism, christophobia, and islamophobia [culture].
Rondel 2009; 29. URL: 
 
Oroligheter mellan muslimer och kristna har förekommit sedan vi själva sände ner korsriddare ner till Jerusalem för att rädda kristendomen.
 
Jag själv är ateist och då måste man läsa både Bibel, Koranen och många andra religiösa skrifter för att bemöta de som tror på den första sanningen. Som för min del inte är någon sanning utan är sagor. 

För att studera livets mera viktiga delar bör man i stället läsa bland annat Richard Dawkins böcker och dessutom om Darwins lära. Det är den verkliga sanningen.
Thore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar